U bent momenteel ingelogd op de website van Maison du Frein, te weten www.maisondufrein.be.
Deze website is eigendom van de onderneming Maison du Frein, die verantwoordelijk is voor het beheer ervan.

BE0828.170.855 | Boulevard de Froidmont 32, 4020 Luik | Tel. +32 4 341 27 29

U beschikt over het recht op inzage, wijziging, rectificatie en verwijdering van de gegevens, die op u betrekking hebben. Om gebruik te maken van dit recht, kunt u zich wenden tot info@maisondufrein.be.

AUTEURSRECHTEN

De foto’s, illustraties, teksten en logo’s op de website ‘www.maisondufrein.be’ worden beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van de auteur. De applicaties worden beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van derden.

 Het gebruik ervan is uitsluitend voorbehouden aan een strikt persoonlijk niet collectief en niet commercieel gebruik. 
Iedere andere vorm van gebruik, overdracht, verspreiding of reproductie van deze foto’s, teksten, logo’s of applicaties voor andere doeleinden dan persoonlijke en niet-commerciële, met inbegrip van een andere website, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Maison du Frein.

Iedere vorm van reproductie (kopiëren naar een andere drager) of gebruik van de gegevens van deze website is uitsluitend beperkt tot het persoonlijk en particulier gebruik van de gebruikers van het internet, met uitsluiting van om het even welke toepassing voor commercieel gebruik.

Iedere vorm van reproductie of gebruik, zelfs voor privédoeleinden, van alle of een aanzienlijk deel van de gegevens van de website is strikt verboden en kan aanleiding geven tot vervolging in overeenstemming met de nationale regelgeving en de geldende internationale verdragen.

Het niet in acht nemen van deze dwingende voorschriften onderwerpt de overtreder, en alle verantwoordelijke personen, aan strafrechtelijke en burgerrechtelijke sancties, zoals in de wet voorzien.

PERSOONSGEGEVENS

De verzamelde informatie is uitsluitend bestemd voor gebruik door de administratieafdeling van ons bedrijf.

Wij verzamelen uitsluitend de informatieaanvragen, die ons toekomen via het contactformulier op de website, namelijk uw naam, telefoonnummer, adres en e-mailadres, de naam van uw bedrijf en de boodschap. Deze informatie hebben wij nodig om met u contact op te kunnen nemen over het onderwerp van uw boodschap. Deze gegevens worden alleen per e-mail doorgegeven en u heeft het recht op inzage, wijziging, rectificatie en verwijdering van alle informatie, die op u betrekking heeft. U kunt zich met dit doel wenden tot info@maisondufrein.be. Deze informatie wordt aan geen enkel ander bedrijf doorgespeeld.

CONFORMITEIT AAN DE AVG VAN 25 MEI 2018

Het verzamelen van uw gegevens gebeurt alleen voor informatieve en statistische doeleinden en de gegevens worden verwerkt om uw ervaring als gebruiker te verbeteren. Wij gebruiken cookies alleen voor bezoekersstatistieken. Uw gegevens worden niet verspreid, noch gedeeld.

INFORMATIE MET BETREKKING TOT COOKIES

Door bepaalde onderdelen van deze website worden ‘cookies’ geplaatst op uw computer. Met cookies kan uw identiteit niet worden achterhaald. In het algemeen slaat een cookie alleen informatie op die betrekking heeft op het navigeren van uw computer op onze website (de door u bezochte pagina’s, de datum en het tijdstip van uw bezoek, enz…). Deze informatie is bruikbaar bij uw volgende bezoek aan onze site.

De cookies worden standaard geactiveerd en veroorzaken geen veiligheidsrisico’s voor uw computer, tablet of smartphone. Bovendien hebben ze geen enkele invloed op de geheugencapaciteit of de snelheid van uw apparaat.

Door cookies is het mogelijk:

Het bezoekersgedrag op onze pagina’s in kaart te brengen
Het aantal bezoekers en het aantal bezochte pagina’s te meten, evenals de activiteit van de bezoekers op de website en de bezoekfrequentie, zodat de website kan worden aangepast aan de wens van de bezoekers.
Het is overigens mogelijk om uw navigator zodanig af te stellen, dat u bij ieder bezoek wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en de mogelijkheid heeft om deze niet te accepteren. Hieronder staat welke stappen moeten worden uitgevoerd voor de 4 belangrijkste navigators: